Eesti korrakaitseorganite veteranide klubi asutamine ja tegevus

Miilitsapolkovniku Vassili Rodionovitsi Gristsenkovi eestvedamisel asutati 2014. aasta veebruaris Eesti korrakaitseorganite veteranide klubi. Eesmargiks oli uhendada pensionil olevad inimesed, kes tegelesid aastaid avaliku korra ja turvalisuse tagamisega Eestis. Klubi liikmete hulgas on endised miiltsatootajad, politseinikud, prokuratuuri tootajad ja kohtunikud.

Sai koostatud ja vastu voetud veteranide klubi maarustik ja pohikiri ning kinnitatud klubi noukogu koosseis. Klubi esimeheks valiti uksmeelselt Vassili Radionovits Gristsenkov, kes puhendas omal ajal klubi tegevusele palju aega ja joudu. Klubi tegevust jatkab miilitsa alampolkovnik Ivan Romanovits Kastjuk.

Klubi pohitegevuseks on teavitustoo, juubeliurituste organiseerimine, juubilaride meelespidamine ja onnitlemine. Tasuta kontserdite uhiskulastuste korraldamine, klubi liikmete kaasamine ekskursioonide, loengute ja naituste labiviimisel.

Korrakaitseorganite veteranide klubi noukokku kuuluvad aktiivsed ja tegusad inimesed, kes ei ole ukskoiksed ja kes teevad palju selleks, et klubi too edeneks ning klubi liikmete elu oleks huvitav ja igati mitmekesine.

Veteranide klubi noukogus tegutseb faleristika osakond Heldur Karu juhendamisel, kes on ka klubi medalite ja rinnamarkide autor. Esimesena lasti valja klubi veteranide metallist eraldusmark Korrakaitseorganite veteranide klubi. Seoses Eesti Vabariigi 100. aastapaevaga lasti valja 2018. aasta veebruaris medal Eesti Vabariik 100 ja moned kuud hiljem rinnamark Eesti politsei 100 aastat.

Korrakaitseorganite veteranide klubi liikmete seas on palju andekaid luuletajaid ja proosakirjanikke. Peale rasket, ennastohverdavat ja sageli eluohtlikku tood leidsid need inimesed aega loominguliseks tegevuseks. See aitas sageli valja lulituda negatiivsetest emotsioonidest, mis paraku kaasneb elukutsega. Viimaste aastate jooksul on klubi kaasabil valja antud neli raamatut.

Esimese raamatu avaldas endine Tallinna Miilitsa Erikeskkooli ulem Jevgeni Vassiljevits Nazimov, kes oma raamatus pealkirjaga, "Malestused" jutustab oma elulugu.

Omaparane loominguline valjaanne ilmus pealkirjaga "Me oleme parit miilitsast", mis koosneb kolmest eraldiseisvast raamatust ja kuhu on koondatud siit ilmast lahkunud ja veel elavate veteranide luuletused, jutustused, malestused, fotod, ajakirjanduses ilmunud artiklid. Autorite hulgas on klubi looja Vassili Gristsenkov, endised miilitsatootajad Aleksander Mazajev, Viktor Sokolov, Artur Tsulitski, Vladimir Prokofjev, Oleg Buidin ja teised.

Oma valjaannetes jutustavad nad oma toost miilitsaorganites, tookaaslastest, kellega jagasid raskeid tooulesandeid. Jutustustes vestavad nad ka oma elulugusid, raagivad lahedastest, kodu- ja sunnikohast. Paljud autorid on meid roomustanud oma loominguga.

Esimesena andis valja oma luulekogu pealkirjaga "Sinu kaunite silmade vangistuses" Vladimir Prokofjev, kes labi luule valjendab oma tundeid armastatud naise vastu. Vladimir Prokofjevi raamat innustas ka teisi autoreid valja andma oma teoste kogumikke.

Teisena oli Vjatseslav Konovalov, kelle sulest ilmus raamat pealkirjaga "Valjud motted". Raamatus on kirjas malestused lahedastest ja kallitest inimestest, Retsitsa linnast Gomeli oblastis, kus autor sundis ja kasvas ning toost korrakaitseorganite ridades.

Suure formaadiga raamat ilmus Jevgeni Smirnovi sulest pealkirjaga "Peaaegu toestisundinud lood". Raamatu 394 lehekuljel on hulgaliselt proosat, luulet, jutustusi, markmed, malestusi, puhendusi sopradele ja tookaaslastele. Autor ei ole unustanud ka inimesi hallides sinelites.

Oma lemmiktegevusest, kalastamisest jutustab Oleg Buidin oma raamatus "Kalastamine - minu elu". Raamatus on hulgaliselt luurilisi visandeid oma hobist.

Veteranide klubi viiendale aastapaevale puhendatud urituste raames ilmus esimene raamat Tallinna Miilitsa Erikeskkoolist. Sarja esimese raamatu autorid Aleksander Kuznetsov ja Gennadi Zvonov on kirja pannud Tallinna Miilitsa Erikeskkooli oppejoudude malestused.

Veteranide klubi noukogu organiseerib suureparaseid ekskursioone mooda Eestit vaatamisvaarsuste avastamiseks ja nautimiseks. Kaesoleva aasta septembris organiseeriti ekskursioon Rakvere Politseimuuseumisse. Reisil osales 28 veterani, kes viisid reisilt kaasa unustamatud emotsioonid.

Traditsiooniliselt kohtuvad koik veteranid iga aasta novembris, et tahistada oma professionaalset tahtpaeva. Uritus kulgeb alati pidulikus ja sudamlikus ohkkonnas. Kaesoleva 2018. aasta novembri uritusel osales 120 inimest ja kohtumisest vottis osa ka Eesti Vabariigi siseminister Andres Anvelt. Ta raakis Eesti politsei tegevusest turvalisuse tagamisel tanapaeval ja vastas paljude veteranide kusimustele.

Vastavalt veteranide klubi tegevuse plaanile on ees veel palju huvitavaid uritusi, kohtumisi ja sundmusi.